caneriği

Kabuk Rengi (Skin Color): Yesil (Green)
Et Rengi(Flesh Color): Yesil (Green)
Çap (mm) Diameter(mm): 30-34
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10 Subat(February)
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15 Mayıs (May)
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil, Geçit(I,II)
Tozlayıcıları (Pollinators): Cin Erigi
Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,
Marianna GF 8/1,Myrobalan

*Sahil : (0-300 m Rakım); Geçit : (300-600 m Rakım); Yayla : (>600 m Rakım), Yukarıdaki veriler her seyin optimum oldugu kosullarda alınmıstır.
* I = 0-300 m height above sea level,II = 300-600 m height above sea level, III = 600 m and more height above sea level. Above data are collected under optimum conditions.