starksgold

Meyve Agırlıgı (gr) (Fruid Weight ) (gr):
9-10
Çatlama(Cracking):
Az Duyarlı (Less Sensitive)
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):
Çok Geç (Very Late)
Hasat Zamanı (Harvesting Time):
1-10Temmuz(July)
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):
Geçit/ Yayla (II/III)
Tozlayıcıları(Pollinators):
Lambert, 0900-Ziraat
Anaç / Rootstock:
Brookforest,SL-64,Maxma-14

 

*Sahil : (0-300 m Rakım); Geçit : (300-600 m Rakım); Yayla : (>600 m Rakım), Yukarıdaki veriler her seyin optimum oldugu kosullarda alınmıstır.
* I = 0-300 m height above sea level,II = 300-600 m height above sea level, III = 600 m and more height above sea level. Above data are collected under optimum conditions.