Gemlik

gemlik

Coğrafi Dağılım ve Önemi: Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu,
Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, İçel,
Adana, Antalya, Adıyaman illerini içine alan çok geniş bir coğrafyada yetişir. Marmara Bölgesi’ndeki ağaç varlığının %80’ini, toplam ağaç
sayısının % 11 ‘ini oluşturur.
Sayı bakımından Memecik ve Ayvalık çeşitlerinden sonra 3.sırada yer alır.
Bazı Özellikler:Orta kuvvette gelişir, Meyve orta iriliktedir, İyi bakım şartlarında düzenli ürün verir, Verimlidir, Kısmen kendine verimlidir, Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır, Çelikle üretilir