Marinada

marinadayeni

Hasat Tarihi: 02-1 O Eylül
İç Ağırlık (g) : 1,3
Randıman%: 32-33
Önerilen Bölgeler : Geçit, Yayla
Tozlayıcıları : Kendine Verimli
Anaç: Arda, Garnem, GF-677, Cadaman


Shell Hardness : Hard
Flowering Date: 23-28 March
Harvesting Date : 02-1 O September
lnternal Weight (g): 1,3
Performance % : 32-33
Proposed Region : 11,111
Pollinators: Self Pollinating
Rootstock: Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

*Sahil: (0-300 m Rakım); Geçit: (300-600 m Rakım); Yayla: (>600 m Rakım), Yukarıdaki veriler her şey in optimum olduğu koşullarda alınmıştır.

*Seaside: (0-300 m Altitude); Passage: (300-600 m Altitude); Highland: (>600 Altitude), these information above are taken as optimum conditions.