Makako

makako

Kabuk Sertliği : Taş Bademi
Çiçeklenme Tarihi : 26 Mart – 01 Nisan
Hasat Tarihi: 17-22 Eylül
İç Ağırlık (g) : 1,2
Randıman%: 32-33
Önerilen Bölgeler : Geçit, Yayla
Tozlayıcıları : Kendine Verimli
Anaç: Arda, Garnem, GF-677, Cadaman


Shell Hardness : Wild
Flowering Date : 26 March – 01 April
Harvesting Date: 17-22 September
lnternal Weight (g): 1,2
Performance % : 32-33
Proposed Region: 11,111
Pollinators: Self Pollinating
Rootstock: Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

*Sahil: (0-300 m Rakım); Geçit: (300-600 m Rakım); Yayla: (>600 m Rakım), Yukarıdaki veriler her şey in optimum olduğu koşullarda alınmıştır.

*Seaside: (0-300 m Altitude); Passage: (300-600 m Altitude); Highland: (>600 Altitude), these information above are taken as optimum conditions.